© ItKin Webdesign
     
  Welkom bij Kringloop Het Lichtpunt  
     
 

  GROTE OPRUIMING in SEPTEMBER
in verband de verbouw GEEN grote verkoop in september!!

____________________________________________________________


Het Lichtpunt in Kollumerzwaag (Fryslân) is een stichting die vanuit christelijke levensovertuiging hulp biedt aan mensen die dat nodig hebben.
Zonder subsidie van de overheid, gesteund door verschillende kerken, wordt deze hulp aangeboden door beroepskrachten en vrijwilligers.
De inzet en motivatie onder de medewerkers is groot.

Om dit financieel te ondersteunen heeft Het Lichtpunt een kringloop waar tweedehands goederen worden ingezameld en verkocht. Het adres is: Harm Smidswei 6, Kollumerzwaag. Tel. 0511-441212.


 
     
   
     
 
  Dinsdag: 14.00 – 17.00 uur
Donderdag: 14.00 – 17.00 uur
Zaterdag: 10.00 – 13.00 uur
 
Het banknummer is gewijzigd.
Het volledige nummer is nu:
NL23RABO 0333 3316 05.
 
 
     
   
     
 
   
 
     
   
     
 
     
 
     
   
     
 
     
 
     
Contact Links Afdelingen Algemeen Home Aanbieden goederen Huis ontruimen